Ceny povolenek 2020

Domů » Ceny povolenek 2020

Ceny povolenek

platné pro rok 2020 na revírech společného rybolovu VčÚS Hradec Králové

Druh povolenky vody MP vody P
číslo   číslo  
Celorepubliková ČRS+MRS        
roční 81101 3550,- 81301 3700,-
Celosvazová  
roční – dospělí 82111 2500,- 82311 2600,-
mládež,invalidé 82121 1400,- 82321 1450,-
děti do 15 let 82131 650,- 82331 700,-
nečleni (i cizinci) 52211 9000,- 52411 9900,-
nečleni (i cizinci) do 15 let 52231 4250,- 52431 4600,-
Územní
roční – dospělí+hostovská 53111 1200,- 53311 1400,-
mládež,invalidé 53121 700,- 53321 750,-
děti do 15 let 53131 400,- 53331 450,-
samostat.hospodařící MO 55111 1200,- 55311 1400,-
měsíční + hostovská 53102 700,- 53302 800,-
samostat.hospodařící MO 55112 700,- 55312 800,-
nečleni (i cizinci)  53212 1600,- 53412 2200,-
nečleni (i cizinci) do 15 let 53232 700,- 53432 900,-
týdenní + hostovská 53104 400,- 53304 500,-
děti do 15 let 53134 100,- 53334 150,-
samostat.hospodařící MO 55114 400,- 55314 500,-
nečleni (i cizinci) 53214 1000,- 53414 1200,-
nečleni (i cizinci) do 15 let 53234 500,- 53434 700,-

Členové z jiných územních svazů ČRS, z.s., si mohou zakoupit pouze povolenku krátkodobou (měsíční, týdenní)

Povolenka č.53121, 53321,82121 a 82321 platí pouze pro: mládež 16-18 let studenty nad 18 let při předložení potvrzení o studiu invalidy s průkazkou ZTP a ZTP/P při předložení průkazu Povolenku pro nečleny (i cizince) je možné prodat pouze krátkodobou (měsíční,týdenní) zájemci, který vlastní státní rybářský lístek Povolenky pro samostatně hospodařící MO: Prodávané povolenky pro samostatně hospodařící organizace budou označeny vydávající MO a povolenka bude platit pouze na 1 revír VčÚS. Povolenky pro děti do 15 let samostatně hospodařících MO, mají stejnou hodnotu jako povolenky pro děti do 15 let z MO v SHR, ale platí pouze na 1 revír VčÚS. Všechny druhy prodávaných povolenek budou vedeny na samostatných seznamech.

Dokument logo konf-ceny povolenek-2020 PDf

Ceny rybářských lístků

Správní poplatky za rybářské lístky

Od 1. 11. 2017 je v platnosti novela zákona o správních poplatcích (zák. č. 634/2004 Sb.), která mimo jiné upravuje také poplatek za vydání nebo prodloužení rybářského lístku (položka 14). Ceny jsou následující:

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti Cena
30 dní 200
1 rok 100
1 rok* 50*
3 roky 200
3 roky* 100*
10 let 500
10 let* 250*
na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let 1000
na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let** 500**

* Poplatek za vydání rybářského lístku pro osoby mladší 15 let (žákům) nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

** Poplatek za vydání rybářského lístku pro osoby starší 15 let (žákům) nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.